rolex https://www.tagheuerwatches.to vital profit is without question watertight and automatic. have a good number of high- skill patek philippe replica watches. have a good number of high- skill replica panerai. graceful https://www.paneraiwatches.to/ hot sale. https://www.cartierwatch.to/ rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.

1. Program TRUSTED COMPANY (UK) jest zarządzany przez Zetha Ltd. Współpracujemy także z kancelariami prawnymi w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej.

2. Celem programu jest wyróżnianie firm i organizacji działających w Wielkiej Brytanii znakiem jakości i zaufania TRUSTED COMPANY (UK).

3. Aby uzyskać Certyfikat TRUSTED COMPANY (UK) należy poddać się procesowi weryfikacji. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowy dostępnego na stronie: https://trusted-company.co.uk

Dopuszczamy możliwość wydruku, wypełnienia i przesłania dokumenty jako scan, faxem lub tradycyjną drogą pocztową / kurierem. Wiarygodność organizacji aplikującej jest weryfikowana przy współpracy z kancelariami prawnymi w bazach administracyjnych oraz w sieci, a także sprawdzana jest wiarygodność w rejestrach dłużników. Firma widniejąca w jako dłużnik nie zostanie zweryfikowana pozytywnie, a zatem nie zostanie dopuszczona do udziału w programie.

4. Weryfikacja firmy jest bezpłatna i niezobowiązująca do podpisania umowy.

5. Po pozytywnej weryfikacji organizacji aplikującej przesłana zostaje umowa o współpracy.

6. Umowa zawierana jest na 1 rok (12 miesięcy od momentu zawarcia umowy). Po tym okresie jest przedłużana na czas nieokreślony, jeżeli nie zostanie wypowiedziana. Umowę można wypowiedzieć przed upływem 1 roku, nie później jak 1 miesiąc przed upływem terminu. Brak wypowiedzenia umowy jest równoznaczny jej przedłużeniem na umowy na kolejny rok. Zastrzegamy sobie prawo do ponownej weryfikacji firmy / organizacji przed zawarciem kolejnej umowy.

7. Firma, która bierze udział w Programie w okresie trwania umowy:

  • Może posługiwać się logotypem TRUSTED COMPANY (UK) na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych, drukach firmowych, fakturach etc. w okresie trwania umowy.
  • Otrzymuje Certyfikat wraz z numerem certyfikacji w formie elektronicznej z pieczątkami i podpisami jednostki certyfikującej z datą ważności.
  • Zobowiązuje się do opłacenie okresu abonamentu wg umowy.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (każdy potencjalny klient ma prawo z nami się skontaktować i zweryfikować czy podana firma rzeczywiście istnieje w bazie zaufanych firm).
  • Otrzymuje zniżki od partnerów / uczestników programu – informacje na www lub przesyłane okresowo w newsletterach programu.
  • Może zaoferować własne zniżki dla innych uczestników programu, które prezentować będziemy na stronie i w newsletterach.

8. Cennik dla firm i organizacji przystępujących do programu w roku 2020:

  • Sole trader / self – employed: 299 GBP
  • Limited Company: 399 GBP
  • Business Partnership: 499 GBP
  • Social Enterprise: 199 GBP

Powyższa cena dotyczy roku (12 kolejnych miesięcy od momentu uzyskania certyfikatu) i jest uiszczana z góry za cały rok.

9. Prywatność naszych klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego też nasze zasady są zgodne z GDPR. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez osoby i organizacje, które dokonały tego wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnościach, wydarzeniach, działaniach, usługach i możliwości wsparcia. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych innym podmiotom bez uprzedniej zgody. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzed adres [email protected]

UWAGA: Abonament dla przystępujących firm i organizacji nie podlega podwyżkom przez cały okres współpracy w kolejnych latach, niezależnie od aktualizacji cennika dla nowo przystępujących firm w latach kolejnych.

Zetha Ltd ©2019. All Rights Reserved. – Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.