1. Program TRUSTED COMPANY (UK) jest zarządzany przez Zetha Ltd.  Współpracujemy także z kancelariami prawnymi w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej.

2. Celem programu jest wyróżnianie firm i organizacji działających w Wielkiej Brytanii znakiem jakości i zaufania TRUSTED COMPANY (UK).

3. Aby uzyskać Certyfikat TRUSTED COMPANY (UK) należy poddać się procesowi weryfikacji. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowy dostępnego na stronie: http://trusted-company.co.uk

Dopuszczamy możliwość wydruku, wypełnienia i przesłania dokumenty jako scan, faxem lub tradycyjną drogą pocztową / kurierem. Wiarygodność organizacji aplikującej jest weryfikowana przy współpracy z kancelariami prawnymi w bazach administracyjnych oraz w sieci, a także sprawdzana jest wiarygodność w rejestrach dłużników. Firma widniejąca w  jako dłużnik nie zostanie zweryfikowana pozytywnie, a zatem nie zostanie dopuszczona do udziału w programie.

4. Weryfikacja firmy jest bezpłatna i niezobowiązująca do podpisania umowy.

5. Po pozytywnej weryfikacji organizacji aplikującej przesłana zostaje umowa o współpracy.

6. Umowa zawierana jest na 1 rok (12 miesięcy od momentu zawarcia umowy). Po tym okresie jest przedłużana na czas nieokreślony, jeżeli nie zostanie wypowiedziana. Umowę można wypowiedzieć przed upływem 1 roku, nie później jak 1 miesiąc przed upływem terminu. Brak wypowiedzenia umowy jest równoznaczny jej przedłużeniem na umowy na kolejny rok. Zastrzegamy sobie prawo do ponownej weryfikacji firmy / organizacji przed zawarciem kolejnej umowy.

7. Firma, która bierze udział w Programie w okresie trwania umowy:

– Może posługiwać się logotypem TRUSTED COMPANY (UK) na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych, drukach firmowych, fakturach etc. w okresie trwania umowy.

– Otrzymuje Certyfikat wraz z numerem certyfikacji w formie elektronicznej z pieczątkami i podpisami jednostki certyfikującej z datą ważności.

– Zobowiązuje się do opłacenie okresu abonamentu wg umowy.

– Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (każdy potencjalny klient ma prawo z nami się skontaktować i zweryfikować czy podana firma rzeczywiście istnieje w bazie zaufanych firm).

– Otrzymuje zniżki od partnerów / uczestników programu – informacje na www lub przesyłane okresowo w newsletterach programu.

– Może zaoferować własne zniżki dla innych uczestników programu, które prezentować będziemy na stronie i w newsletterach.

8. Cennik dla firm i organizacji przystępujących do programu w roku 2017:

– Sole trader / self – employed: 299 GBP
– Limited Company: 399 GBP
– Business Partnership: 499 GBP
– Social Enterprise: 199 GBP

Powyższa cena dotyczy roku (12 kolejnych miesięcy od momentu uzyskania certyfikatu) i jest uiszczana z góry za cały rok.

9. Prywatność naszych klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego też nasze zasady są zgodne z GDPR. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez osoby i organizacje, które dokonały tego wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnościach, wydarzeniach, działaniach, usługach i możliwości wsparcia. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych innym podmiotom bez uprzedniej zgody. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzed adres certification[at]trusted-company.co.uk

UWAGA: Abonament dla przystępujących firm i organizacji nie podlega podwyżkom przez cały okres współpracy w kolejnych latach, niezależnie od aktualizacji cennika dla nowo przystępujących firm w latach kolejnych.

Contact

Call us

0 20 8190 0409

Monday - Friday, 8AM - 4PM

Call us
E-mail

E-mail us
certification[at]trusted-company.co.uk,

Send a message
Our address

Visit us at
40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor
London, England, WC1A 2SE

View on map

Help

If you have any problems finding the right information, contact us!

Contact