1. Program TRUSTED COMPANY (UK) jest zarządzany przez Business Level Ltd.  Współpracujemy także z kancelariami prawnymi w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej.

2. Celem programu jest wyróżnianie firm i organizacji działających w Wielkiej Brytanii znakiem jakości i zaufania TRUSTED COMPANY (UK).

3. Aby uzyskać Certyfikat TRUSTED COMPANY (UK) należy poddać się procesowi weryfikacji. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowy dostępnego na stronie: http://trusted-company.co.uk

Dopuszczamy możliwość wydruku, wypełnienia i przesłania dokumenty jako scan, faxem lub tradycyjną drogą pocztową / kurierem. Wiarygodność organizacji aplikującej jest weryfikowana przy współpracy z kancelariami prawnymi w bazach administracyjnych oraz w sieci, a także sprawdzana jest wiarygodność w rejestrach dłużników. Firma widniejąca w  jako dłużnik nie zostanie zweryfikowana pozytywnie, a zatem nie zostanie dopuszczona do udziału w programie.

4. Weryfikacja firmy jest bezpłatna i niezobowiązująca do podpisania umowy.

5. Po pozytywnej weryfikacji organizacji aplikującej przesłana zostaje umowa o współpracy.

6. Umowa zawierana jest na 1 rok (12 miesięcy od momentu zawarcia umowy). Po tym okresie jest przedłużana na czas nieokreślony, jeżeli nie zostanie wypowiedziana. Umowę można wypowiedzieć przed upływem 1 roku, nie później jak 1 miesiąc przed upływem terminu. Brak wypowiedzenia umowy jest równoznaczny jej przedłużeniem na umowy na kolejny rok. Zastrzegamy sobie prawo do ponownej weryfikacji firmy / organizacji przed zawarciem kolejnej umowy.

7. Firma, która bierze udział w Programie w okresie trwania umowy:

– Może posługiwać się logotypem TRUSTED COMPANY (UK) na swoich stronach internetowych, portalach społecznościowych, drukach firmowych, fakturach etc. w okresie trwania umowy.

– Otrzymuje Certyfikat wraz z numerem certyfikacji w formie elektronicznej z pieczątkami i podpisami jednostki certyfikującej z datą ważności.

– Zobowiązuje się do opłacenie okresu abonamentu wg umowy.

– Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (każdy potencjalny klient ma prawo z nami się skontaktować i zweryfikować czy podana firma rzeczywiście istnieje w bazie zaufanych firm).

– Otrzymuje zniżki od partnerów / uczestników programu – informacje na www lub przesyłane okresowo w newsletterach programu.

– Może zaoferować własne zniżki dla innych uczestników programu, które prezentować będziemy na stronie i w newsletterach.

8. Cennik dla firm i organizacji przystępujących do programu w roku 2017:

– Sole trader / self – employed: 299 GBP
– Limited Company: 399 GBP
– Business Partnership: 499 GBP
– Social Enterprise: 199 GBP

Powyższa cena dotyczy roku (12 kolejnych miesięcy od momentu uzyskania certyfikatu) i jest uiszczana z góry za cały rok.

9. Prywatność naszych klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego też nasze zasady są zgodne z GDPR. Przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez osoby i organizacje, które dokonały tego wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o naszych aktualnościach, wydarzeniach, działaniach, usługach i możliwości wsparcia. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych innym podmiotom bez uprzedniej zgody. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzed adres certification[at]trusted-company.co.uk

UWAGA: Abonament dla przystępujących firm i organizacji nie podlega podwyżkom przez cały okres współpracy w kolejnych latach, niezależnie od aktualizacji cennika dla nowo przystępujących firm w latach kolejnych.

Contact

Call us

0 20 8190 0409

Monday - Friday, 8AM - 4PM

Call us
E-mail

E-mail us
certification[at]trusted-company.co.uk,

Send a message
Our address

Visit us at
101 Rose Street South Lane,
Edinburgh, EH2 3JG

View on map

Help

If you have any problems finding the right information, contact us!

Contact